Vannrensing

Eget renseanlegg

Vi har eget renseanlegg for forurenset vann.

Vannet går først gjennom et kjemisk rensetrinn der metaller blir fjernet fra vannet. Deretter blir vannet ført over til et biologisk rensetrinn der rester av hydrokarboner og annet organisk materiale blir spist opp av bakterier.

Vi har strenge krav på hva vi kan slippe ut og tar jevnlig prøver av vannet for å sikre at dette er i henhold til vår tillatelse.

Det rensede vannet blir sluppet ut i Karmsundet mens slam som blir dannet i prosessen blir sendt til destruksjon ved godkjent mottak.