Tankrengjøring

Moderne utstyr og topp kompetanse

Miljøservice Vest har topp moderne ADR-godkjente slamsugere.

Alle våre sjåfører har ADR-kompetansebevis og tre av dem er godkjente sertifikatutstedere for gassmåling og arbeidssertifikat.

Vi har lang erfaring med rengjøring av tanker og vi utfører også tilstandskontroll og trykktesting.