Farlig avfall

Henting og mottak av farlig avfall

Farlig avfall skal sorteres ut fra annet avfall og leveres til godkjent mottak.

Vi tar imot alle typer farlig avfall unntatt radioaktivt, smittefarlig og eksplosivt avfall.
Vanlige typer farlig avfall kan være:

  • spillolje
  • maling
  • batterier
  • syrer
  • oljeholdige filler
  • oljefiltre

Vi henter avfall ute hos våre kunder, eller du kan levere selv til vårt anlegg i Bøvågen. Det er viktig at emballasjen er hel og egnet for transport.

Vi kan levere 200-liters fat og IBC (palletanker) for oppsamling av avfall.

Bedrifter skal deklarere avfallet på www.avfallsdeklarering.no. Der finnes det også mer informasjon om inndeling i avfallstyper og hvilke koder som skal brukes.

Private kan levere farlig avfall til kommunale mottak uten å deklarere.

>> Ta kontakt med oss om du ønsker hjelp til dette.