Anlegg og utstyr

Tillatelser, sertifiseringer og utstyr

Anlegget vårt ligger i Bøvågen på Karmøy, se kart for detaljer.

Vi har alle nødvendige tillatelser for å drive mottak og behandling av farlig avfall. Tillatelsen gjelder lagring av inntil 3000 m3 oljeholdig avfall på stasjonære overgrunnstanker og i tillegg lagerhaller for lagring av inntil 200 tonn farlig avfall.

Vi har 50 meter kai med 7 meters dybde og eget renseanlegg for forurenset vann.

Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Vi har følgende biler og utstyr:

  • 3 stk. slamsugere med 12/15 m3 tank godkjent for ADR-klassene: 3, 6.1, 8, og 9
  • Tanktilhenger 15 m3 godkjent for ADR-klassene: 3, 6.1, 8 og 9
  • Standard slangelengde på bil er 60 meter
  • Max sugelengde ca. 150 meter med 10 meter fallhøyde
  • Bilene har spyleutstyr m / 100 meter slange og vanntank på 5/2 m3
  • Vi har også en skapbil for henting av avfall på fat/paller