Gassmåling

Unngå helsefare

Ved entring av lukkede rom og tanker er det viktig at personell ikke blir utsatt for helsefare.

Det er også viktig å utføre gassmålinger for å sikre at varmt arbeid kan utføres uten fare for uønskede hendelser.

Vi utfører gassmålinger for eget arbeid og kan også utføre for kunder.

Kunden må da melde fra til Arbeidstilsynet om hvem som er sertifikatutsteder for bedriften.