Spillolje

Spillolje og oljeholdig vann

Vi har tankanlegg med kapasitet på 3.000.000 liter for spillolje og oljeholdig vann.

Olje og vann skiller seg etter en tid på våre tanker og vannet blir behandlet i vårt renseanlegg. Oljen blir sendt videre og brukt som fyringsolje i godkjente mottak.

Refusjonsberettiget spillolje

For spillolje finnes det en refusjonsordning slik at det skal være gratis å få levere spilloljen til godkjente mottak. Spilloljen må da tilfredsstille krav til sortering, opphav og kvalitet. Hvis det leveres inn større mengder blir det også betalt ut refusjon. Det blir ikke betalt for selve oljen, det er en “panteordning” der en del av smøreoljeavgiften blir tilbakebetalt til kunden.

Refusjonsberettiget spillolje er smøreoljer og andre oljer som motor- og giroljer, hydrauliske oljer og transformatoroljer som ikke lenger kan brukes til sitt opprinnelige formål. Det er en forutsetning at oljen ikke er blandet med annet avfall, eller forurenset på annen måte.